Kvalita procesu

Spoločnosť AB-TECH s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti do výšky 500 000 €.

Svojich zamestnancov si vyberáme podľa presne definovaných kritérií, v súlade s požiadavkami zákazníkov.

Pracovníci firmy AB-TECH s.r.o. prešli výberovým konaním a následne boli dôkladne preskúšaní v praxi.

Pravidelne sa zúčastňujú školení týkajúcich sa bezpečnosti práce, kontrolných meraní a environmentálnych školení s cieľom zaručiť plynulosť výroby a spokojnosť koncového zákazníka.

Dokumentačný servis každej služby - zákazky je od začiatku až po ukončenie starostlivo zaznamenávaný.

Ku každej zákazke je pridelený koordinátor, ktorý zodpovedá za splnenie objednávky ako i za našich pracovníkov vo výrobe a je v pravidelnom kontakte so zákazníkom s ktorým komunikuje o kritériach a požiadavkách pre každú objednávku.

Denné reporty a záznamy o priebehu vykonaných prác sú detailne nastavané podľa požiadaviek zákazníka.

Pracovný proces a kvalita našich operátorov je v záujme 100 %-nej kvality pravidelne kontrolovaná koordinátorom.

Indentifikovateľnosť našich operátorov: všetci pracovníci sú vybavení zelenými pracovnými odevmi s logom spoločnosti.Náš systém nám umožňuje byť permanentne pripravený pre potreby našich klientov a spolupodieľať sa tak na riešení vzniknutých situácií vo výrobe, priamo v priestoroch u zákazníka. Rýchle reakcie, ľahké prispôsobenie sa potrebám zákazníka a flexibilita sú jednými z našich hlavných priorít.

Tento web používa „súbory cookies“.
Ak sa chcete dozvedieť o nich viac, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem