Kontakt

 
Naša fakturačná/dodacia adresa:
 
AB-TECH s.r.o.
Trlinská 522/28
900 81 Šenkvice
Slovenská republika
 
Výdajné miesto - Bratislava:

Trnavská cesta 67
821 04 Bratislava


Telefón:  +421 907 144 844
                 +421 220 633 172
E-mail:     info@abtech.sk
 


IČO: 45400717
DIČ: 2022972204
IČ DPH: SK2022972204
 

 
 
Bankové spojenie:
č.ú. 4021617382/7500 - ČSOB
IBAN: SK51 7500 0000 0040 2161 7382
SWIFT: CEKOSKBX
 
Zapísaná v OR Bratislava I odd.Sro,
vložka č. 63205/B
 
             Zodpovedná osoba: Tomáš Cino

             Prevádzková doba:  Pondelok až Piatok od 09:00 do 17:00
             Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

             Orgán dozoru: 
             Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A,
             P.O.BOX 5,820 07 Bratislava 27,  e-mail: ba@soi.sk